+90(216) 518 6006
info@iseda.org.tr

Belgelendirme

İklimlendirme Soğutma Eğitim Danışma Araştırma Derneği

Personel Belgelendirme

Kurulduğu günden bu yana başta İklimlendirme ve Soğutma alanlarında Eğitim, Danışma ve Araştırma hizmetlerini bir Sivil Toplum Kuruluşu çatısı altında sunan İSEDA, kuruluş felsefesinde belirtilmiş olan, Teknoloji Eğitimi ve Akreditasyon alanlarında ulusal ve uluslararası otorite olmak hedefine uygun olarak, personel belgelendirme konusunda uluslararası bir norm olan TSE EN ISO/IEC 17024:2012 standartını AB-0091-P Akreditasyon numarası ile 12 Temmuz 2016 tarihinde TÜRKAK tan alarak Personel Akreditasyonu Veren Kurumlar arasına adını yazdırmıştır.

Ayrıca;

Ülkemizde mesleki yeterlilikleri veren kurumları akredite etme yetkisi Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndadır (MYK). Yani, TÜRKAK TSE EN ISO/IEC 17024:2012 standartı ile kişilerin akreditasyonu sürecinde akreditasyon kurumlarının uyması gereken kurallara uyulup uyulmadığını denetleyip onaylarken, MYK da kurumun hangi konularda personel akreditasyonu yapacağını belirlemekte ve denetleyip onaylamaktadır. İSEDA 20 Aralık 2016 Tarih ve YB-0062 belge numarası ile MYK onayını da almış olup sitemizin ilgili sayfalarında dökümü görülen konularda ulusal ve uluslararası geçerliliği bulunan Mesleki Yeterlilik Belgesi vermektedir.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ 25 Mayıs 2015 tarihli ve 29366 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda söz konusu tebliğ ekindeki listede belirtilen mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirilmiştir. İşbu Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler bu mesleklerde çalıştırılamayacaktır.

Detaylı Bilgi >>>

İSEDA Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından kabul edilen Ulusal Yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten Yetkilendirilmiş Personel Belgelendirme Kuruluşudur.
Sınav ücretlerini ve birimlerini içeren tablo için online işlemler menüsündeki Sınav & Ücretler linkini kullanabilirsiniz.
İtiraz: Başvuru sahibinin, adayın veya belgelendirilen kişinin, kurumumuz tarafından istenen belgelendirme statüsü ile ilgili olarak alınan olumsuz bir kararın tekrar dikkate alınması yönündeki talebi. Şikâyet: Herhangi bir kurum veya kişi tarafından yapılan, faaliyetlerimiz veya ilgili tüm tarafların herhangi biri ile düzeltici faaliyet için yapılan müracaatın dışındaki uygunluk değerlendirme talebi.
Belgelendirme sistemimizde belge almış olan personeli sorgulamak için bu sayfamızı kullanabilirsiniz. Öncelikle üye girişi yapmanız gerekecektir.
İSEDA Logo / Markasını kullanan belgelendirilen personel veya çalıştıkları kuruluş aşağıda belirtilen tüm ilke ve kuralları kabul etmiş sayılır.