+90(216) 518 6006
info@iseda.org.tr

Hakkımızda

İklimlendirme Soğutma Eğitim Danışma Araştırma Derneği

 

KURULUŞ

2002 yılının başlarında, kurucuları arasında değişik üniversite ve yüksekokullarda görev alan öğretim elemanları, eğitmenler, teknik öğretmen, mühendis, teknikerler ve teknisyenlerin de bulunduğu oluşum, İklimlendirme Soğutma ve Tesisat sektöründe hizmet kalitesinin ulusal ve uluslararası standartlara ulaşabilmesi için gerekli eğitim, araştırma ve danışma faaliyetleri oluşturmak için yola çıktı.

Kuruluş aşamasında gösterilen özverilerle, birçok beyin fırtınasının yaşandığı ve bugüne kadar ki çalışmaların temellerinin atıldığı yönetim ve organizasyon amaçlı toplantılarla yeni bir oluşum başladı.

Ve İSEDA, İklimlendirme Soğutma Eğitim Danışma ve Araştırma Derneği kurucularının büyük idealleri ile 23 Kasım 2004 tarihinde resmen kuruldu.

VİZYON

En son teknolojiyi ve bilgiyi kullanarak sektörün “standart belirleme, personel ve kurum belgelendirme, bilgi danışma ve teknik eğitim” alanlarında Ulusal ve Uluslararası düzeyden en çok bilinen ve en büyük itibarı gören bir organizasyon olmak.

MİSYON

Ulusal ve uluslararası düzeyde başta İklimlendirme Sektörü olmak üzere personel kurumlar, kurumların ilgili akreditasyon ve standartlara uygun olacak sınav ve belgelendirme hizmetleri vermek ile ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek sektörün hizmet ve teknoloji alanında öncü olacak faaliyetler yürütmek.

STRATEJİ VE HEDEFLER

 

 • Sektördeki sertifikalandırılmış iş gücünü arttırarak, mesleki gelişime katkıda bulunmak,
 • Bir sivil toplum kuruluşu olarak, çevre ve insan sağlığı bilincinin oluşturulması için çalışmalar yapmak,
 • Sektörel problemleri ve ihtiyaçları tespit ederek, çözüm odaklı danışmanlık faaliyetleri yürütmek,
 • Sektör ile ilgili ihtiyaç duyulan araştırma faaliyetlerini yürüterek, edinilen bilgileri paylaşmak,
 • Eğitim alanında çalışmalarını sürdürerek, bu amaca hizmet edecek firma ve kişileri bir araya getirmek ve bünyesinde bulundurmak. Sektöre yönelik eğitim standartları geliştirmek.
 • Sektörün gelişimini sağlamak amacıyla dokümantasyon ve şartname çalışmalarına katkıda bulunmak,
 • Başta üniversiteler olmak üzere, meslek liseleri, kamu ve özel kuruluşların işbirliği hususunda zemin oluşturmak, ortak çalışmalar üreterek sektör ile paylaşımını sağlamak,
 • Sektöre zarar verebilecek uygulamalara karşı önlemler alınmasını sağlayacak faaliyet ve çalışmalar ile haksız rekabeti önleyecek düzenlemelerde bulunmak,
 • Edinilen sürekli eğitim bilgisinin ve sinerjinin sektör ile paylaşımını sağlamak

 

KOMİSYONLARIMIZ

Yapılan yönetim kurulu toplantıları sonrasında, dernek çalışmalarına hız kazandırmak ve daha gniş alanda etkin kılabilmek için komisyonlarımız yeniden düzenlendi ve yapılandırıldı. Komisyon çalışmalarına katılmak isteyen üyelerimiz, yer almak istediği komisyonu belirterek dernek merkezine e-posta (iseda@iseda.org.tr) gönderebilirler.

 1. Eğitim Komisyonu

 2. Tanıtım ve İletişim Komisyonu

 3. Basın Yayın Komisyonu

 4. Mali İşler Komisyonu

 5. Sosyal Faaliyetler Komisyonu

 6. Diğer Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Komisyonu

 7. Haksız Rekabeti Engelleme Komisyonu

 8. Uluslararası İlişkiler Komisyonu

 9. Araştırma ve Geliştirme Komisyonu