+90(216) 518 6006
info@iseda.org.tr

Komisyonlar

İklimlendirme Soğutma Eğitim Danışma Araştırma Derneği

Yapılan yönetim kurulu toplantıları sonrasında, dernek çalışmalarına hız kazandırmak ve daha geniş alanda etkin kılabilmek için komisyonlarımız yeniden düzenlendi ve yapılandırıldı. Komisyon çalışmalarına katılmak isteyen üyelerimiz, yer almak istediği komisyonu belirterek dernek merkezine e-mail (info@iseda.org.tr) gönderebilirler.

Komisyon çalışmalarına yönelik ana esaslar aşağıdaki gibidir. Buna göre,

Her komisyon en az üç kişiden oluşur. Komisyonun üstlendiği göreve göre kişi sayısında artış olabilir.
Komisyon üyeleri oylama yolu ile kendi komisyon başkanını seçer.
Komisyonların alacağı tüm kararlarda başvurulacak olan oylama yönteminde oy çoğunluğu esas olarak geçerli olacaktır.
Toplantı tarihlerine uyum takibi komisyon başkanı ve dernek merkezinin kontrol ve denetimindedir.
Her toplantı sonunda komisyon, toplantısı ile ilgili tutanak tutmakta zorunludur. Toplantı tutanağının bir kopyası dernek merkezine iletilmelidir.
2.TANITIM ve İLETİŞİM KOMİSYONU

Başlıca Çalışma Alanları: Üye kazandırma, üyelik fayda ve avantajlarını duyurma faaliyetleri, okullar ve diğer eğitim kurumları ile iletişim, fuarlardan etkin destek almak, portföy gelişimini sağlamak ve yönetimini desteklemek.

3.BASIN & YAYIN KOMİSYONU

Başlıca Çalışma Alanları: Sektörel basın içinde sürekli tanıtıcı makale ve haber yönetimi, reklam pazarı yaratarak üyelerimize katkıda bulunmak, sektör dışı basın kapsamında kamuyu bilgilendirici faaliyetlerde bulunmak, televizyon ve internet yolu ile iletişimi arttırmak.

4.MALİ İŞLER KOMİSYONU

Başlıca Çalışma Alanları: Üye aidatlarının takibi ve yönetimi, bağış ve benzer gelirlerin yönetimi, gelir getirici faaliyetler konusunda teşvik ve yöntem belirleme sorumluluğu işletilmesi, dernek merkezi ve diğer masrafların yönetimi.

5.SOSYAL FAALİYETLER KOMİSYONU

Başlıca Çalışma Alanları: Üyelik dayanışması hedefli faaliyetlerin yönetimi, gelir getirici sosyal faaliyetlerin yönetimi, ilgi uyandıracak ve katılımı arttıracak faaliyetler oluşturma, sektörel bütünlüğe ve birlikte harekete yönlendirici faaliyetler planlamak.

6.DİĞER SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İLE İLİŞKİLER KOMİSYONU

Başlıca Çalışma Alanları: Diğer Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile ortak toplantı ve eğitim faaliyetleri, periyodik ziyaretler, dernek merkezi ile iletişimin arttırılması, ortak haberler ve yayınlar, iş birliği çalışmalarının yerine getirilmesi için öncülük etmek.

7.HAKSIZ REKABETİ ENGELLEME KOMİSYONU

Başlıca Çalışma Alanları: Üyelerimizi koruyucu kararların her platformda alınmasının sağlanması, reklamlarda yasalara aykırı davranılmasının engellenmesine yönelik faaliyetler, sektörde ve üyelerimiz içinde zarar verici ve haksız rekabete konu olan diğer işlerin takibi.

8.ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER KOMİSYONU

Başlıca Çalışma Alanları: Üyelerimizi uluslar arası sektörel gelişmelerden haberdar edilmesini sağlamak, yurt dışında üyesi olduğumuz derneklerin toplantılarına katılmak ve bilgileri üyelere aktarmak, uluslararası komitelerde çalışma alanlarında İseda’ yı temsil etmek.

9. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KOMİSYONU

Başlıca Çalışma Alanları: Gelişme ve yenilikler yalnızca ürün bazlı değil çok farklı açılardan olabilmektedir. Bunları harmanlanarak üreticiden uygulamacılara ve tüketicilere kadar giden süreçlerdeki her türlü fayda ve avantajları tespit ederek sektöre sunmak, sektör ve çalışanlarına bir dünya vizyonu kazandırmak için çalışmalar yapmak. Hızla değişen teknoloji ışığında iklimlendirme sektörünün de genişleyen sınırları, yetişmiş firma ve insan gücünün ihtiyaç duyduğu teknik donanımı daha yüksek standartlara getirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu noktada ARGE faaliyetleri ile mensup üyelerimize ve sektöre daima ihtiyaç duyulacak yenilikler hakkında bilgilendirme yapmak onları bu çalışmalara katmak ve sürekli değişim, gelişim ilkesi çerçevesinde ilerlemek.