+90(216) 518 6006
info@iseda.org.tr

Logo ve Marka Kullanımı

İklimlendirme Soğutma Eğitim Danışma Araştırma Derneği

İSEDA Logo / Markasını kullanan belgelendirilen personel veya çalıştıkları kuruluş aşağıda belirtilen tüm ilke ve kuralları kabul etmiş sayılır.

 • Logo / Marka belgelendirilen personelin veya çalıştıkları kuruluşun basılı ve elektronik ortamda reklam amaçlı yayınlarında, tanıtım broşürleri, ürün / hizmet üretim kataloğu üzerinde ve iş raporlarında kullanılabilir.
 • Logo / Markayı sadece belge kapsamı dâhilinde ki faaliyet alanlarında kullanabilirler. Logo / Marka ürün / hizmet belgesi gibi veya belge kapsamı dışındaki faaliyet alanlarında kullanılamaz.
 • Logo / Markaların kullanıldığı tüm yerlerde, Logo / Markaların ürüne / hizmete ait olmadığı ürünün / hizmetin üretiminde çalışan personele ait olduğu (belge numarası ile birlikte) belirtilir.
 • Logo / Marka, web sitesinde belirtilen şekillerde, renklerde, boyutlarda (oransal olarak) ve beyaz zemin üzerinde kullanılabilir.
 • Logo / Marka boyutları, oranlar sabit kalmak ve okunabilirliği bozulmamak şartıyla küçültülüp, büyütülebilir.
 • Logo / Marka basılı veya elektronik ortamda sayfanın alt veya üst kısmında kuruluşun Logo / Markasından daha fazla öne çıkmayacak şekilde kullanılabilir.
 • Logo / Marka tek başına görünmelidir. Logo / Markaların her iki yanında, diğer grafik veya metin öğelerle arasında minimum Logo / Marka yüksekliği kadar boşluk olmalıdır. Logo / Marka, başka herhangi bir Logo / Markanın bir parçası ya da bir tasarım öğesi olarak kullanılamaz.
 • İSEDA ürünlerini ya da hizmetlerini kötüleyen, İSEDA’nın haklarını gasp eden basılı veya elektronik ortamda Logo / Marka kullanılamaz.
 • Ürün üzerine kullanılamaz (Ürün, doğrudan dokunulabilen veya paket, kap vb. içinde bulunan ürün olabilir)
 • Logo / Marka herhangi bir cümle içinde kullanılamaz.
 • Logo / Markalara Logolar ulaşabilirsiniz.
 • Belgeli personelin belge süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptal edilmesi halinde belgelendirilen personel veya çalıştıkları kuruluş, Logo / Marka kullanımını durdurmalıdır.
 • Belgeli personel veya çalıştıkları kuruluş, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu talimat hükümlerine uymakta yükümlüdürler.
 • Belgeli personel veya çalıştıkları kuruluşun, bu talimatla belirtilen şartları yerine getirmediği takdirde, belgesi askıya alınır veya iptal edilir.
 • Bu İlkeler kapsamında, İSEDA’nın Logo / Markalarında kullanıcıya herhangi bir hak verilmemektedir. İSEDA Logo / Markaların kullanımı konusunda verdiği izni, tek taraflı olarak, kaldırma ya da koşullarını değiştirme hakkına her zaman sahiptir. Bu ilkelere uymayan, İSEDA’nın haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı harekete geçme hakkını saklı tutar.