+90(216) 518 6006
info@iseda.org.tr

M.E.B. ile Ortak Projeler

İklimlendirme Soğutma Eğitim Danışma Araştırma Derneği

MEGEP, Mesleki Eğitim ve Öğretim Sistemini Güçlendirme Projesi’ nin kısa adıdır ve Avrupa Birliği’ ni ve Türkiye Cumhuriyeti’ nin Öğretim ve Eğitim konularında yer alan ortak projelerinden biridir.

İSEDA, meslek liselerinde yetişen öğrencilerimizin daha iyi eğitim almaları ve aynı zamanda üniversitelerde daha bilinçli şekilde kendilerini yetiştirebilmeleri için MEGEP’ e katılmıştır.
İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ nün resmi daveti ile “MEGEP İstanbul Bölgesi 1. Sivil Toplum Kuruluşları Toplantısı” na katılmıştır.

İklimlendirme Soğutma Bölümü MEGEP desteği kapsamında yer alan meslek dallarından biri değilken İSEDA’ nın çalışmaları ile destek kapsamına alınarak, meslek liselerinde bulunan bölümler desteklenen bölümler arasında yer almıştır.

İSEDA, eğitimcilerin eğitimine yönelik olarak 2 ayrı faaliyet önerisi sunarak “Sosyal Ortak” sıfatı ile büyük bir başarıya imza atmıştır. Sunulan projelerden ilki, çevre bilinci hakkında olup, “Soğutucu Akışkanların Çevreye Olan Zararının Engellenmesi” konusunu içermektedir. İkincisi ise, “İş güvenliği ve İlk yardım” konusu üzerinedir.

Vali Erol ÇAKIR Öğretmen Evinde düzenlenen “MTE-Reformu için Avrupa Ekleri – Almanya Örneği, Mesleki İçerik Olarak Yeniden Düzenlenmesi” çalıştayına resmi davetli olarak katılmış ve fikirlerini bu toplantıda sunmuştur.

Kocaeli Üniversitesi’ nde düzenlenen “İstanbul Bölgesi 3.Sivil Toplum Kuruluşları Toplantısı” na da katılarak, Mesleki Eğitimde sektör yaklaşımı konulu fikirlerini yetkililerle paylaşmıştır. Bu çalışmalar sonucu derneğimizin çok büyük etkisi ile İklimlendirme Soğutma konusundaki Teknisyen Eğitimleri yeniden planlanmıştır.

Marmara Üniversitesi’ nde düzenlenen 1.Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Teknolojileri Kongresini destekleyen Sivil Toplum Örgütlerinden biri olarak iştirak etmiştir ve Teknik Eğitimin günümüzdeki durumu konulu bir sunum yapmıştır.

Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’ nün İstanbul’ da düzenlenen olarak 9. Ozon Paneli’ nin “Resmi Davetli” si olarak katılmıştır.

Bu panelde, soğutma ve klima cihazlarında bulunan soğutucu akışkanların çevreye zarar vermeden şarj-deşarj edilmesi ile ilgili bir sunum yapılmıştır.

23 – 24 Şubat 2006 tarihlerinde meslek liselerinde görev yapan değerli öğretmenlerimize, 2 gün boyunca ilk yardım, iş güvenliği, klima pazarına global bakış, soğutucu akışkanlarda çevre faktörü, yeni sistemler gibi çeşitli konuları içeren eğitimler verilmiştir. Sektörel basında bu eğitimler “Eğitimcinin Eğitimi” adı altında yer almıştır.