+90(216) 518 6006
info@iseda.org.tr

Tarafsızlık Beyanı

İklimlendirme Soğutma Eğitim Danışma Araştırma Derneği

İSEDA İktisadi İşletmesi üst yönetimi, çalışanları ve komitelerde görev alan kişiler olarak yetkilendirildiğimiz tüm alanlardaki sınav ve belgelendirme faaliyetlerinde;

– Tüm adaylara eşit mesafede olacağımızı, sınav ve belgelendirme süreçlerindeki tüm hizmetleri objektif, tarafsız ve adalet ilkeleri çerçevesinde sunacağımızı,
– Kanuni zorunluluklara ve “TS EN ISO 17024 Personel Belgelendirme standardı”nın gerektirdiği şartlara uygun davranacağımızı,
– Hizmetlerimizin tarafsızlığını tehdit edebilecek çıkar çatışmalarını tespit ederek, çıkar çatışmalarını önleyeceğimizi, üst yönetim  ve personelimiz tarafından bu analizin içselleştirilmesini sağlayacağımızı,
– Tüm başvuru sahiplerine ve adaylara tarafsız davranacağımızı ve hizmetlerimize erişimlerinde zorlaştırıcı ve engelleyici uygulamalarda bulunmayacağımızı,
– Tarafsızlığımıza ve güvenilirliğimize gölge düşürecek herhangi bir idari, mali ve ticari faaliyette bulunmayacağımızı,
– Tüm başvuru sahipleri ve adaylarla çıkar çatışmasına neden olabilecek bir ilişkide bulunmayacağımızı,
– İSEDA İktisadi İşletmesi üst yönetimi, çalışanları ve komitelerde görev yapan kişilerin tarafsızlığını ve güvenilirliğini etkileyecek herhangi bir iç/dış baskı kurulmasına müsaade etmeyeceğimizi

Beyan eder, tüm bu hususların yapılan sözleşmeler ve dokümanlar ile garanti altına alındığını taahhüt ederiz.

Birol ASİL

İSEDA İktisadi İşletmesi Müdürü