+90(216) 518 6006
info@iseda.org.tr

Ücretler

İklimlendirme Soğutma Eğitim Danışma Araştırma Derneği

 

GENEL ŞARTLAR ve AÇIKLAMALAR

1. Ücretlere KDV dahildir.

2. Bu ücret tarifesi, her yeterlilik birimi için ve her yeterlilik için toplam sınav ücretlerini belirtecek şekilde hazırlanmıştır. MYK Mesleki Yeterlilik Belge ücreti, bu ücretlere dahil değildir.

3. 2016 yılı belge masraf karşılığı 60TL´dir. Mesleki Yeterlilik Kurumuna iletilmek üzere belge almaya hak kazanan adaydan ayrıca tahsil edilecektir.

4. Belgeli kişinin belgesini kaybetmesi, belgenin okunamayacak düzeyde yıpranması veya kişisel bilgilerindeki değişiklikler vb. sebeplerden dolayı belgesini yenilemek istemesi halinde; MYK tarafından o yıl için belirlenmiş olan belge masraf karşılığı bedelinin yanında, ilave ücret olarak bu tutar kadar ücret alınacaktır.

5. İlk girdiği sınavda başarısız olan adayların, başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti alınmadan, ilk sınav tarihinden itibaren bir yıl içerisinde kullanılmak üzere bir sınav hakkı daha bulunmaktadır.

6. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu´na eklenen Ek – 3 `üncü Madde´de de `´ Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, 21.09.2006 tarihli ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31.12.2017 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti, 01.01.2018 tarihinden 31.12.2019 tarihine kadar ise belge masrafı ile sınav ücretinin yarısı Fondan karşılanır. Fondan karşılanacak sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler itibariyle Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararıyla belirlenir. Fondan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir. `´ Denilmektedir.

7. Sınav ve belgelendirme ücretinin 25.08.1999 tarihli 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması halinde ilk girdiği sınavda başarısız olan adayların, başarısız oldukları yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren bir yıl içinde kullanılmak üzere iki sınav hakkı daha bulunmaktadır. Bu kapsamda, girmiş oldukları sınavlarda başarılı olup MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanan adaylardan bir defaya mahsus olmak üzere belge masraf karşılığı alınmaz.

8. Adayın ilk defa sınavına girdiği ve başarısız olduğu ulusal yeterlilikte bir yıl içerisinde İSEDA tarafından sınav açılmaması durumunda, aday ödemiş olduğu ücretin tamamının iadesini talep etme hakkına sahiptir. Bu durumda İSEDA adayın ücret iadesini yapar. Ancak, ilgili ulusal yeterlilikte İSEDA tarafından sınav açıldığı halde aday bu sınavlara başvurmamış ise ücret iadesi yapılmaz.

9. Başvuru yapan ve başvurusunun değerlendirilmesi sonucu başvurusu kabul edilen adaylara ücret iadesi yapılmaz.

10. Planlanmış ve adaya bildirilmiş tarihte sınava katılmamış veya geç geldiği için sınava alınmamış aday, ilgili sınav hakkını kaybeder ve sınavdan başarısız sayılır.

11. Belgenin adaya ulaşım ücreti aday tarafından karşılanır.