+90(216) 518 6006
info@iseda.org.tr

Üyelik

İklimlendirme Soğutma Eğitim Danışma Araştırma Derneği

Derneğimizde Asil Üye ve Kurumsal Üye olmak üzere 2 türlü üyelik vardır.
Üyelik Hakları

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.

Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır ve oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

Derneğe Üye Olma Genel Şartları (Tüzük Madde-4)

a) Derneğe girmek istediğine dair imzalı üyelik istemi ve başvuru formu ile birlikte dernek üyelerinden ikisinin öneri ve kefaletini belirtir belgeleri ibraz etmiş olmak,

b) 18 yaşını bitirmiş, medeni hakları kullanma ehliyetine haiz, Dernekler Kanununa göre sürekli veya süreye bağlı dernek kurucusu ve üyesi olmasına engel hali bulunmamak,

c) Herhangi bir suçtan dolayı ağır hapis veya taksirli suçlar hariç beş yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkûm olmamak,

d) Derneğe yönetim kurulunca belirlenen ve genel kurulca tespit edilen miktarda aidat ödemek

e) Kamu hizmeti görevlisi ise çalıştığı kurumdan izin almış olmak