+90(216) 518 6006
info@iseda.org.tr

Üyelik Şartları

İklimlendirme Soğutma Eğitim Danışma Araştırma Derneği

Asil Üyelik İçin İstenilen Belgeler

1) İmzalı üyelik başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulmuş hali,

2) 4 adet vesikalık fotoğraf.

(Yaka kartı, İseda resmi internet sitesinde, İseda tanıtım kitabı, İseda tanıtım sunumu, …vs. gibi birçok alanda resimler kullanılmaktadır. Bu sebeple kravatlı resim olmasını öneririz.)

3) Nüfus cüzdanınızın önlü arkalı fotokopisi.

4) En son mezun olduğunuz okula ait diploma ya da geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi ve sektör tecrübesini gösterir belgeler.

5) Sabıka kaydı.

6) İkametgah belgesi

7) Eğer aidatlarınızı kredi kartı yolu ile ödemek istiyorsanız, kredi kartı bilgi formunun doldurulmuş ve imzalanmış şekli.

Asil Üye Başvuru Formu İçin tıklayınız >>>

Asil Üyelik Şartları (Tüzük Madde-4)

a) Herhangi bir üniversitenin dört yıllık bölümlerinden mezun olup meslekte en az iki yıl deneyimi olan,

b) Herhangi bir üniversitenin Meslek Yüksek Okullarından mezun olup meslekte üç yıl deneyimi olan,

c) Herhangi bir Anadolu Teknik, Teknik veya Endüstri Meslek Lisesinden mezun olup meslekte en az dört yıl deneyimi olan,

d) Teknik eğitim vermeyen bir liseden mezun olup meslekte en az on yıl deneyimi olan,

e) Yukarıdaki maddelerde belirtilen eğitimi almamış olması durumunda; ustalık belgesi almış olup meslekte en az beş yıl deneyimi olan,

f) Derneğe girmek istediğine dair imzalı üyelik istemi; üye kabul formu ve aidat ödeme formuyla birlikte dernek üyelerinden ikisinin öneri ve kefaletini belirtir belgeleri ibraz etmiş olan,

g) Tüzüğe göre aidat vermeyi ve dernek mesleki ahlak kurallarına uymayı kabul ve imza etmiş olan,

gerçek kişilerin durumu eğitim komisyonunda incelenir ve yönetim kuruluna bir görüş bildirilir.

Yönetim kurulu adayın derneğe kaydı hakkında karar verir ve bu kararı en geç otuz gün içinde müracaat sahibine bildirir.

Yönetim kurulunun üyeliğin kabulüne dair vereceği kararla ve giriş ve yıllık aidatlarının en geç bir ay içerisinde ödenmesiyle asli üyelik sıfatı kazanılmış olur. Yönetim kurulunun kararı kesindir.

Kurumsal Üyelik İçin İstenilen Belgeler

1) 4 adet vesikalık fotoğraf.

(Yaka kartı, İseda resmi internet sitesinde, İseda tanıtım kitabı, İseda tanıtım sunumu, …vs. gibi birçok alanda resimler kullanılmaktadır. Bu sebeple kravatlı resim olmasını öneririz.)

2) Kurumsal Üye olarak temsil edecek kişinin nüfus cüzdanınızın önlü arkalı fotokopisi.

3) Kurumsal Üye olarak temsil edecek kişinin en son mezun olduğu okula ait diploma ya da geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi.

4) Eğer aidatlarınızı kredi kartı yolu ile ödemek istiyorsanız, kredi kartı bilgi formunun doldurulmuş ve imzalanmış şekli.

5) Ticaret Sicil Gazetesi İlanı fotokopisi.

6) Ticaret Odası Sicil Kaydı Fotokopisi

7) İmza Beyannamesi Örneği.

8) Vergi Levhası Fotokopisi.

9) “Kurumsal Üye” olduğunuz için, firmanızın logosunu “.jpeg” uzantılı resmi. (iseda@iseda.org.tr adresine e-posta yolu ile gönderilebilir.)

Kurumsal Üye Başvuru Formu İçin tıklayınız >>>

Kurumsal Üyelik Şartları (Tüzük Madde-4)

a) İklimlendirme Soğutma sektörünün herhangi bir alanında en az iki yıl faaliyet göstermiş ve proje, mekanik taahhüt, servis hizmetleri alanlarında faaliyetlerine fiilen devam eden tüzel kuruluşlar üye olabilir,

b) Her kurumsal üyeyi, kurumun belirlediği ve yetkili kıldığı bir temsilci temsil eder,

c) Bireysel üyelerin aynı anda bir kurumsal üyeliği temsil etmesi mümkün değildir,

d) Kurumun belirlediği temsilci, asli üyenin tanımında belirtilen niteliklere sahip olmalıdır,

e) Her kurumsal üye, asli üyenin taşıdığı sorumluluk ve görevleri taşır,

f ) Kurumun temsil ettiği kişinin herhangi bir şekilde değiştirilmesi kurumun yazılı başvurusu ile geçerlidir,

g) Kurumsal üyeler, temsilci değiştirme kararı aldığında bu değişikliği yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmesi ve temsilci değişikliğinin yönetim kurulunca onaylanması gereklidir,

h) Kurumsal üyeliklerin temsil hakkı fiili olarak faaliyetleri sürdürdüğü müddetçe geçerlidir. Kurumsal üyelerin faaliyetleri sona erdiğinde üyelik hakları da sona erer. Genel kurulda temsil hakları da faaliyetleri bittiği tarihten itibaren son bulur.

i) Kurumsal üyeler, faaliyetlerini bitirdiği tarihe kadarki aidatlarını ödemekle mükelleftir.